PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan merupakan suatu penyataan komitmen bertulis oleh Jabatan Kerajaan terhadap perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan, selaras dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA 3/1993) bertarikh 2 Jun 1993.

Bagi mencapai maksud tersebut, beberapa akitiviti telah dijalankan. Antaranya ialah:

  • Piagam Pelanggan Hospital Segamat  telah  dipaparkan di setiap Unit Hospital Segamat.
  • Kajian Kepuasan Pelanggan bagi Klinik-Klinik Pakar telah diseragam dan dijalankan setiap 6 Bulan sekali
  • Kajian Masa Menunggu telah dilakukan setiap bulan di Klinik-Klinik Pakar Hospital Segamat.
  • Semua Kajian ini telah dilakukan mengikut format yang telah diseragamkan mengikut keperluan MS ISO 9001:2008
  • Penambahbaikan Piagam Pelanggan sedang dilakukan dan akan dikemaskinikan ke dalam Manual Kualiti Hospital Segamat
 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa Pencapaian Kepuasan Pelanggan di klinik-klinik dan wad-wad secara keseluruhan telah mencapai sasaran. Namun begitu perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati  pelanggan sentiasa diambil perhatian oleh pihak hospital.
 

KAJIAN MASA MENUNGGU KLINIK-KLINIK PAKAR HOSPITAL SEGAMAT JAN-JUN 2017

KLINIK

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian %

 

 

KLINIK PERUBATAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

 

JAN

1000

1080

92.59

FEB

920

950

96.84

MAC

1150

1182

97.29

APRIL

1000

1016

98.42

MEI

1080

1106

97.64

JUN

930

944

98.51

TOTAL

6080

6278

96.84%

 

 

KLINIK PSIKIATRIK

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

521

552

94.38

FEB

493

511

96.47

MAC

518

539

96.10

APRIL

490

512

95.70

MEI

600

615

97.56

JUN

459

475

96.63

TOTAL

3081

3204

96.16

 

 

KLINIK PEDIATIRIK

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

338

338

100

FEB

352

352

100

MAC

382

382

100

APRIL

371

371

100

MEI

409

409

100

JUN

285

285

100

TOTAL

2137

2137

100%

 

 

KLINIK ORTHOPEDIC

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

471

503

93.63

FEB

432

477

90.56

MAC

398

432

92.12

APRIL

357

392

91.07

MEI

440

473

93.02

JUN

312

336

92.85

TOTAL

2410

2613

92.23%

 

 

KLINIK PEMBEDAHAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

JAN

236

250

94.4

FEB

249

268

92.91

MAC

302

316

95.56

APRIL

283

302

93.70

MEI

244

259

94.20

JUN

198

211

93.82

TOTAL

1512

1606

94.14%

 

KLINIK ENT

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

136

141

96.45

FEB

172

177

97.17

MAC

170

175

97.14

APRIL

184

189

97.35

MEI

202

212

95.28

JUN

181

186

97.31

TOTAL

1045

1080

96.75%

 
 
KAJIAN MASA MENUNGGU KLINIK-KLINIK PAKAR HOSPITAL SEGAMAT JUL-DIS 2017
 

KLINIK

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian%

 

KLINIK PERUBATAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

 

JUL

1200

1215

98.77%

OGOS

1115

1138

97.98%

SEPT

1140

1186

96.12%

OKT

1195

1208

98.92%

NOV

1000

1000

100 %

DIS

955

978

97.65%

TOTAL

6605

6725

98.22%

 

KLINIK PSIKIATRIK

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JUL

572

605

94.55%

OGOS

587

625

93.92%

SEPT

493

523

94.26%

OKT

656

665

98.65%

NOV

596

611

97.55%

DIS

528

531

99.44%

TOTAL

3432

3560

96.40%

 

KLINIK PEDIATIRIK

≥ 90% of patients seen within 90 min

JUL

414

414

100%

OGOS

384

384

100%

SEPT

302

302

100%

OKT

388

388

100%

NOV

397

397

100%

DIS

319

319

100%

TOTAL

2204

2204

100%

 

 

KLINIK ORTHOPEDIC

≥ 90% of patients seen within 90 min

JUL

445

473

94.08%

OGOS

502

547

91.77%

SEPT

371

403

92.06%

OKT

458

492

93.09%

NOV

417

460

90.65%

DIS

379

406

93.35%

TOTAL

2572

2781

92.48%

 

 

KLINIK PEMBEDAHAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

JUL

263

276

95.29%

OGOS

347

375

92.53%

SEPT

258

272

94.85%

OKT

217

226

96.02%

NOV

347

364

95.33%

DIS

251

265

94.72%

TOTAL

1683

1778

94.66%

 

KLINIK ENT

≥ 90% of patients seen within 90 min

JUL

90

90

100%

OGOS

87

87

100%

SEPT

83

83

100%

OKT

31

31

100%

NOV

67

67

100%

DIS

70

70

100%

TOTAL

428

428

100%

KLINIK

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian%

 

 

KLINIK KANAK-KANAK

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

371

377

98.4

FEB

349

364

95.87

MAC

348

356

97.75

APRIL

348

358

97.2

MEI

409

421

97.14

JUN

346

354

97.74

TOTAL

2171

2230

97.35%

 

KLINIK PERUBATAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

1005

1115

90.13

FEB

900

935

96.3

MAC

1051

1076

97.6

APRIL

900

922

97.6

MEI

1000

1060

94.3

JUN

960

998

96.6

TOTAL

5816

6106

95.25%

 

KLINIK ORTHOPEDIC

≥ 90% of patients seen within 90 min

JAN

379

407

93.12

FEB

371

400

92.75

MAC

469

514

91.24

APRIL

371

402

92.29

MEI

425

464

91.59

JUN

366

399

91.73

TOTAL

2381

2586

92.07%

 

 

KLINIK PEMBEDAHAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

JAN

256

273

93.77

FEB

180

194

92.78

MAC

289

311

92.93

APRIL

256

274

93.43

MEI

241

255

94.51

JUN

311

333

93.39

TOTAL

1533

1640

93.47%

 

 

KLINIK PSIKIATRIK

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

494

530

93.2

FEB

495

531

93.2

MAC

545

605

90.0

APRIL

495

513

96.4

MEI

543

603

90.0

JUN

452

478

94.5

TOTAL

3024

3260

92.76%

 

KLINIK ENT

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JAN

155

163

95.09

FEB

146

151

96.68

MAC

129

134

96.26

APRIL

141

146

96.57

MEI

150

155

96.77

JUN

179

185

96.76

TOTAL

900

934

96.35%

 

KAJIAN MASA MENUNGGU KLINIK-KLINIK PAKAR HOSPITAL SEGAMAT JUL - DIS 2016

 

KLINIK

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian%

 

 

KLINIK KANAK-KANAK

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JUL

309

319

96.87

OGOS

416

429

96.97

SEPT

370

379

97.63

OKT

396

408

97.06

NOV

388

401

96.76

DIS

340

350

97.14

TOTAL

2219

2286

97.06%

 

KLINIK PERUBATAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JUL

800

840

95.24

OGOS

1000

1038

96.34

SEPT

930

951

97.79

OKT

914

944

96.82

NOV

900

912

98.68

DIS

1100

1136

96.83

TOTAL

5644

5821

96.96%

 

KLINIK ORTHOPEDIC

≥ 90% of patients seen within 90 min

JUL

310

333

93.09

OGOS

511

553

92.41

SEPT

348

374

93.05

OKT

427

466

91.63

NOV

378

409

92.42

DIS

380

404

94.06

TOTAL

2354

2539

92.71%

 

 

KLINIK PEMBEDAHAN

≥ 90% of patients seen within 90 min

JUL

183

194

94.33

OGOS

287

301

95.35

SEPT

295

311

94.86

OKT

249

258

96.51

NOV

312

328

95.12

DIS

291

303

96.04

TOTAL

1617

1695

95.40%

 

 

KLINIK PSIKIATRIK

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JUL

435

479

90.81

OGOS

547

585

93.50

SEPT

410

426

96.24

OKT

467

494

94.53

NOV

521

547

95.25

DIS

432

458

94.32

TOTAL

2812

2989

94.08%

 

KLINIK ENT

≥ 90% of patients seen within 90 min

 

JUL

142

146

97.26

OGOS

174

179

97.21

SEPT

170

175

97.14

OKT

173

178

97.19

NOV

181

186

97.31

DIS

175

180

97.22

TOTAL

1015

1044

97.22%

 

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2016

1. Kajian Kepuasan Pelanggan Pesakit Dalam dan Pesakit Luar Hospital Segamat Setengah Tahun Pertama 2016

2. Kajian Kepuasan Pelanggan Pesakit Dalam dan Pesakit Luar Hospital Segamat Setengah Tahun Kedua 2016