Lain-lain

 

BIL BORANG TINDAKAN
1 Format Data Aset 2015 Muat Turun
2 Notis Untuk Mula/Tamat Perkhidmatan Aset (SNF) Muat Turun
3 Panduan Mengisi Notis SNF Muat Turun
4 Borang Audit Dalaman Akreditasi Muat Turun
5 Contoh Pelan Kebakaran - Dewan Bersalin Muat Turun
6 Template Pelan Kebakaran - View Kanan Muat Turun
7 Template Pelan Kebakaran - View Kiri Muat Turun
8 ISO - Borang Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Muat Turun
9 UPA - Borang Pengumuman Melalui PA Sistem Muat Turun
10 Pelan Kebakaran - Zon Berkumpul Muat Turun (Aras Atas) 
Muat Turun (Aras Bawah)
11 Pelan Lantai Hospital Segamat (Aras Atas & Aras Bawah) Muat Turun (Aras Atas) 
Muat Turun (Aras Bawah)