JABATAN KECEMASAN & TRAUMA

1.0    PENGENALAN
Jabatan Kecemasan dan Trauma merupakan pintu utama perkhidmatan dan rawatan kritikal yang disediakan oleh Hospital. Ianya juga merupakan portal  utama untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan asas hospital dan klinik kesihatan. Secara amnya skop rawatan perubatan kecemasan termasuk:

    1) Perkhidmatan Rawatan Pra Hospital
    2) Rawatan Kecemasan dan Resusitasi
    3) Rawatan Pesakit Luar
    4) Perkhidmatan Perlindungan Ambulan
    5) Kesiapsiagaan Bencana

Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Segamat kini terbahagi kepada 2 fungsi utama iaitu Unit Perawatan Klinikal Kecemasan dan Unit Rawatan Pra Hospital. Kedua-dua fungsi ini dikawal selia oleh Pakar Perubatan Kecemasan dan dibantu oleh Pegawai Perubatan Yang Menjaga dan Penolong Pegawai Perubatan Penyeliaan U32 dan Klinikal U41.

2.0    OBJEKTIF
 

2.1    Objektif Umum:   

Meningkatkan mutu perkhidmatan Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai pintu utama perkhidmatan Hospital Segamat

2.2    Objektif Khusus:

  • Memberi penekanan kepada keselamatan pesakit dan kepuasan pelanggan (Patient safety & satisfaction)
  • Pengukuhan modal insan dan meningkatkan tahap profesionalisma di kalangan kakitangan JKT
  • Mewujudkan perkhidmatan perubatan kecemasan yang terkini berdasarkan kepada ”Evidence Based Medicine”
     

 

KETUA JABATAN


Dr. Nurhafizah Binti Zainal Abidin
Pakar Perubatan Kecemasan
07-9433333 Samb. 111