WAD 3 - PERUBATAN LELAKI

Pengenalan

Wad 3 (kenanga) terletak di aras satu bangunan Hospital Nukleus Segamat adalah wad perubatan lelaki yang mempunyai 27 buah katil. Perkhidmatan Pakar Perubatan juga turut disediakan.Wad ini menyediakan 1 bilik untuk kelas 1A, 1 bilik untuk Isolation, 1 bilik untuk Kemoterapi dan 1 bilik untuk kelas 1B.

Objektif

  • Memberi perkhidmatan perawatan dan pemulihan yang bermutu tinggi serta menjaga kebajikan pelanggan.
  • Memberi bimbingan dan khidmat pendidikan kesihatan, promosi Cara Hidup Sihat dalam suasana penyayang.
  • Berusaha menyedarkan komuniti supaya boleh menerima semula pesakit mental oleh keluarga mereka khususnya dan masyarakat amnya.

KETUA JABATAN

Dr. Ganesh A/L Kasinathan
Pakar Perubatan

07-9433333 Samb. 293