UNIT PEMULIHAN CARAKERJA

Pengenalan
Unit Pemulihan Carakerja telah memulakan perkhidmatan di Hospital ini pada bulan Oktober 2008 dengan berkongsi bilik rawatan dengan unit fisioterapi dengan seorang Jurupulih Carakerja U29 dan seorang PPK.

Atas keprihatinan pihak pentadbiran pada tahun 2009, sebuah bangunan baru telah dibina bersebelahan Patologi dan Jabatan x-ray , dengan anggaran kos 120,000.00 dengan tujuan memberi keselesaan kepada kakitangan dan pesakit- pesakit yang menghadiri rawatan di unit ini serta dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan hospital.Ternyata bangunan baru ini jauh lebih luas dan telah da pat memberi keselesaan kepada kakitangan dan pesakit unit ini.

Objektif
Untuk memberi perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang berkualiti bagi membantu pelanggan mencapai tahap kefungsian optima dari aspek kognitif, fizikal, emosi dan social seterusnya dapat hidup berdikari dalam aktiviti kehidupan seharian (ADL) dan kembali kepangkuan masyarakat.

 

Perkhidmatan Yang Disediakan

 1. Activity of Daily Living & Training
 2. Motor & Functional Assessment & Training
 3. Cognitive & Perceptual Assessment & Training
 4. Pre School Assessment & Training
 5. Work/Vocational Assessment & Training
 6. Home/Work Place/School Assessment
 7. Development Assessment & Training
 8. Aids and Adaption
 9. Compression Therapy
 10. Social Skill Assessment & Training
 11. Patient's & Careers Education
 12. Play & Leisure (Exploration & Training)
 13. Relaxion Therapy
 14. Sensory Assessment & Training
 15. Splint & Orthosis

 

Kemudahan-Kemudahan

 

Hubungi Kami
079433333 Samb. 102/105