PEKELILING PERKHIDMATAN

BILANGAN      
PEKELILING
TINDAKAN
PP BIL 4/2012
Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
PP BIL 3/2012
Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup
PP BIL 1/2012
Kenaikan Gaji Pegawai Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
PP BIL 9/2011
Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam
PP BIL 7/2011
Bayaran Insentif Pakar, Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian Dan Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah
PP BIL 6/2011
Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam
PP BIL 4/2010
Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam
PP Bil 3/2010
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ
PP Bil 29/2009
Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri
PP Bil 23/2009
Dasar Dan Prosedur Perletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin
PP Bil 21/2009
Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
PP Bil 20/2009
Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam
PP Bil 19/2009
Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital
PP Bil 3/2009
Dasar Kenaikan Pangkak Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan Telah Dikenakan Tindakan Tatatertib
PP Bil 26/2008
Garis Panduan Bagi Mengambil Tindakan Tatatertib Terhadap Pegawai Awam Yang Dibicarakan Atas Pertuduhan Jenayah Di Mahkamah Tanpa Menunggu Prosidiang Jenayah Ke Atasnya Selesai
PP Bil 14/2008
Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran Opsyen Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
PP Bil 5/2008
Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

 

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN

BILANGAN
SURAT PEKELILING
TINDAKAN
SPP Bil 3/2012
Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum - Maksimum
SPP Bil 2/2012
Dasar Baru Perlantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
SPP Bil 1/2012
Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Perlaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maklismum Menggantikan Jadual Gaji Matriks
SPP Bil 19/2008  
Pengubahsuaian Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
SPP Bil 5/2007  
Kaedah Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkak Dengan Elaun Pemangkuan
SPP Bil 5/2007  
Panduan Pengurusan Pejabat

MEMO PERKHIDMATAN

BIL
PERKARA
TINDAKAN
1
Memo Perkhidmatan Kepakaran Radiologi Jabatan Pengimejan Diagnostik