PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan merupakan suatu penyataan komitmen bertulis oleh Jabatan Kerajaan terhadap perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan, selaras dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA 3/1993) bertarikh 2 Jun 1993.

Bagi mencapai maksud tersebut, beberapa akitiviti telah dijalankan. Antaranya ialah:

  • Piagam Pelanggan Hospital Segamat  telah  dipaparkan di setiap Unit Hospital Segamat.
  • Kajian Kepuasan Pelanggan bagi Klinik-Klinik Pakar telah diseragam dan dijalankan setiap 6 Bulan sekali
  • Kajian Masa Menunggu telah dilakukan setiap bulan di Klinik-Klinik Pakar Hospital Segamat.
  • Semua Kajian ini telah dilakukan mengikut format yang telah diseragamkan mengikut keperluan MS ISO 9001:2008
  • Penambahbaikan Piagam Pelanggan sedang dilakukan dan akan dikemaskinikan ke dalam Manual Kualiti Hospital Segamat
 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa Pencapaian Kepuasan Pelanggan di klinik-klinik dan wad-wad secara keseluruhan telah mencapai sasaran. Namun begitu perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati  pelanggan sentiasa diambil perhatian oleh pihak hospital.
 

KAJIAN MASA MENUNGGU

TAHUN 2014

Kajian Masa Menunggu di Klinik-Klinik Pakar Hospital Segamat Dari Januari - Jun 2014.

 

KLINIK

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian

 

KLINIK O&G
less than 90% of patients seen within 90 min

JAN

100

110

90.9%

FEB

155

172

90.1%

MAC

224

244

91.8%

APRIL

212

234

90.5%

MEI

204

224

91.07%

JUN

195

216

90.27%

JUMLAH

1090

1200

90.83%

 

KLINIK GYNAE
less than 90% of patients seen within 90 min

JAN

192

212

90.56%

FEB

164

179

91.62%

MAC

224

248

90.3%

APRIL

215

238

90.3%

MEI

209

207

92.07%

JUN

218

239

91.2%

JUMLAH

795

877

90.69%

 

KLINIK KANAK-KANAK
less than 90% of patients seen within 90 min

JAN

260

271

95.4%

FEB

255

269

94.7%

MAC

320

346

92.4%

APRIL

268

289

92.7%

MEI

308

332

92.2%

JUN

318

345

92.17%

JUMLAH

1793

1934

92.71%

 

KLINIK PERUBATAN
less than 90% of patients seen within 90 min

JAN

248

300

82.6%

FEB

230

276

83.3%

MAC

240

300

80.0%

APRIL

249

300

83.0%

MEI

323

360

89.72%

JUN

330

360

91.66%

JUMLAH

1928

2149

89.72%

 

KLINIK ORTHOPEDIC
less than 90% of patients seen within 90 min

JAN

284

368

77.17%

FEB

208

259

80.30%

MAC

317

384

82.55%

APRIL

338

399

84.71%

MEI

339

372

91.13%

JUN

371

412

90.05%

JUMLAH

2064

2295

89.93%

 

KLINIK PEMBEDAHAN
less than 90% of patients seen within 90 min

JAN

209

266

78.57%

FEB

187

226

82.74%

MAC

218

259

84.17%

APRIL

215

252

85.32%

MEI

257

286

89.86%

JUN

217

240

90.42%

JUMLAH

1423

1598

89.04%

 

KLINIK PSIKIATRIK
less than 90% of patients seen within 90 min

JAN

334

334

100%

FEB

236

282

83.0%

MAC

300

323

92.8%

APRIL

367

406

90.3%

MEI

401

437

91.76%

JUN

409

431

94.89%

JUMLAH

2263

2470

91.61%

 

Kajian Masa Menunggu Jabatan Pengimejan Diagnostik / Unit Fisioterapi Hospital Segamat Dari Januari - Jun 2014.

 

JABATAN/UNIT

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian

 

PENGIMEJAN & DIAGNOSTIC
less than 80% of patients 
Seen within 30 Min

JAN

161

182

88.46%

FEB

135

165

81.82%

MAC

145

190

76.31%

APRIL

164

190

86.32%

MEI

175

208

84.14%

JUN

159

186

85.48%

JUMLAH

939

1121

83.76%

 

UNIT PHYSIOTHERAPY
less than 80% of patients 
Seen within 30 Min

JAN

206

209

98.56%

FEB

259

260

99.61%

MAC

282

283

99.64%

APRIL

254

254

100%

MEI

245

249

98.39%

JUN

222

229

96.94%

JUMLAH

1468

1484

98.92%

TAHUN 2014

Kajian Masa Menunggu di Klinik-Klinik Pakar Hospital Segamat Dari Julai - Disember 2014.

 

KLINIK

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian

 

KLINIK OBST
less than 90% of patients seen within 90 min

JULAI

275

302

91.05%

OGOS

219

243

90.12%

SEPT

267

296

90.20%

OKT

216

240

90.00%

NOV

246

273

90.10%

DIS

257

285

90.10%

JUMLAH

1480

1639

90.29%

 

KLINIK GYNAE
less than 90% of patients seen within 90 min

JULAI

221

240

92.08%

OGOS

172

191

90.05%

SEPT

234

259

90.30%

OKT

196

217

90.30%

NOV

180

200

90.00%

DIS

207

227

91.10%

JUMLAH

1210

1334

90.70%

 

KLINIK KANAK-KANAK
less than 90% of patients seen within 90 min

JULAI

285

311

91.63%

OGOS

376

401

93.76%

SEPT

342

366

93.44%

OKT

325

351

92.59%

NOV

368

391

94.11%

DIS

427

447

95.52%

JUMLAH

2123

2267

93.64%

 

KLINIK PERUBATAN
less than 90% of patients seen within 90 min

JULAI

335

360

93.05%

OGOS

345

360

95.83%

SEPT

330

360

91.60%

OKT

345

360

95.83%

NOV

340

360

94.00%

DIS

335

360

93.00%

JUMLAH

2030

2160

93.98%

 

KLINIK ORTHOPEDIC
less than 90% of patients seen within 90 min

JULAI

308

339

90.96%

OGOS

386

424

91.04%

SEPT

435

479

90.81%

OKT

337

369

91.33%

NOV

359

390

92.05%

DIS

413

444

93.02%

JUMLAH

2238

2445

91.53%

 

KLINIK PEMBEDAHAN
less than 90% of patients seen within 90 min

JULAI

253

285

88.77%

OGOS

233

260

89.61%

SEPT

230

261

88.12%

OKT

239

272

87.87%

NOV

266

240

90.23%

DIS

278

290

95.86%

JUMLAH

1499

1608

93.22%

 

KLINIK PSIKIATRIK
less than 90% of patients seen within 90 min

JULAI

398

418

95.21%

OGOS

380

400

95.00%

SEPT

270

300

90.00%

OKT

270

300

90.00%

NOV

454

482

94.00%

DIS

502

556

90.28%

JUMLAH

2274

2456

92.58%

 

Kajian Masa Menunggu Jabatan Pengimejan Diagnostik / Unit Fisioterapi Hospital Segamat Dari Julai - Disember 2014

 

JABATAN/UNIT

BULAN

Numerator

Denominator

Pencapaian

 

PENGIMEJAN & DIAGNOSTIC
less than 80% of patients 
Seen within 30 Min

JUL

154

200

77.00%

OGOS

154

202

76.23%

SEPT

133

196

67.86%

OKT

179

210

85.24%

NOV

177

210

84.29%

DIS

168

177

94.92%

JUMLAH

965

1195

80.75%

 

UNIT PHYSIOTHERAPYless than 80% of patients 
Seen within 30 Min

JUL

212

217

97.69%

OGOS

200

200

100%

SEPT

169

169

100%

OKT

215

217

99.07%

NOV

221

22

99.54%

DIS

346

352

98.29%

JUMLAH

1363

1377

98.98%