Borang Pentadbiran

 

BIL 

BORANG

TINDAKAN

1

Borang Cuti Rehat

Muat Turun

2

Borang Cuti Gantian/Time Off

Muat Turun

3 Borang Cuti Tanpa Rekod Untuk Suami Isteri Bersalin Muat Turun

4

Borang Gantian Cuti Rehat - GCR

Muat Turun

5

Borang Permohonan Kenderaan Jabatan

Muat Turun

6

Borang Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

Muat Turun

7

Borang Laporan Bulanan e-Jari

Muat Turun

8

Borang Memohon Kebenaran Membawa Keluar Aset Kerajaan

Muat Turun

9

Borang Permohonan Menghadiri Kursus

Muat Turun

10

Borang Kursus Luaran

Muat Turun

11

Pengesahan Kehadiran Kursus-Borang eSPK

Muat Turun

12

Borang Laporan Perubatan

Muat Turun

13

Permohonan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja-Kerja Kecil (Lampiran B)

Muat Turun

14

Borang Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori Muat Turun

15

Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan Muat Turun

16

Borang Laporan Pemeriksaan Harta Modal Muat Turun

17

Borang Daftar Penyelenggaraan Harta Modal Muat Turun

18

Borang Maklumat Banjir Kakitangan Hospital Segamat Muat Turun