VISI

Hospital cemerlang yang mampu memberikan perkhidmatan dan perawatan serta pemulihan yang berkualiti, profesional, berteknologi sesuai, selamat dan sentiasa mesra di hati pelanggan ke arah individu, keluarga dan masyarakat yang sihat dan produktif.

 

MISI

Sentiasa berusaha sedaya upaya menyediakan dan memberikan perkhidmatan dan perawatan serta pemulihan dengan kesungguhan, cekap, saksama, tanggungjawab, ikhlas dan menerapkan nilai-nilai budaya murni yang sepenuh hati kepada semua pelanggan di samping menghormati hak-hak individu dan penglibatan masyarakat.

 

OBJEKTIF

Memastikan setiap pelanggan mendapat perkhidmatan dan perawatan serta pemulihan yang betul, terbaik dan berkesan untuk menyelamatkan nyawa serta memulihkan kembali individu, keluarga dan masyarakat bagi menjalani aktiviti sosial dan ekonomi ke tahap paling optima di dalam kehidupan sehariannya.