Halaman Utama

  • Hari Bertemu Pelanggan Bagi Kakitangan Hospital Segamat akan diadakan pada Rabu setiap minggu mulai 2.00 ptg hingga 4.30 ptg di Unit Sumber Manusia.
  • Program Membudayakan Al-Quran Diadakan Setiap Khamis di Bilik Seminar X-Ray Hospital Segamat Bermula 8.00 Pagi. Semua Warga Kerja Dijemput Hadir.

Maaf. Tiada tawaran tender/sebutharga dibuka pada masa ini.

Pekeliling Tajuk Tahun Muat Turun
KSK Bil 3/2017

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 3/2017

Caj Rawatan Perubatan Bagi Migran Syria Yang Didaftarkan Dibawah Program Penempatan Sementara Migran Syria Di Malaysia

2017

Muat Turun

KSK Bil 1/2017

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1/2017

Caj Rawatan Perubatan Bagi Pendatang Tanpa Izin Yang Berdaftar Secara Sah Dengan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (United Nations Hish Commissioner For Refugees-UNHCR)

2017

Muat Turun

KPK Bil 2/2017

Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 2/2017

Keperluan Notifikasi Bagi Penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers-CoV) Mengikut Akta Pengawalan Dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 [342], (Pindaan Jadual Pertama) 2016

2017

Muat Turun

KPK Bil 1/2017

Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 1/2017

Keperluan Notifikasi Penyakit Avian Influenza (AI) Mengikut Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342], (Pindaan Jadual Pertama) 2016

2017

Muat Turun